Forord


Denne hjemmeside er en præsentation af Børnehaven Kornumgård. Det er målet at vores hjemmeside er meget informativ. Når forældre, samarbejdspartnere, andre fagfolk, politikere, studerende og andre interesserede søger informationer om vores børnehave, så forefindes de her på hjemmesiden. Der er derfor rigtig mange informationer på hjemmesiden. Det har været vores mål at opbygge en hjemmeside, som er overskuelig og nem at finde rundt i. Skulle du bruge informationer, som ikke er på hjemmesiden, så er du velkommen til at kontakte børnehaven på telefon eller mail. Hjemmesiden indeholder informationer til vores nuværende forældregruppe, men er også en bred orientering til vores kommende forældre.

I vores børnehave har vi en meget aktiv og engageret forældregruppe, som bakker ledelse og personale op i målet med at lave en dejlig børnehave for os alle. Derfor er vores forældrebestyrelse også at finde på vores hjemmeside. Vores nuværende forældregruppe har mulighed for at logge sig ind på yderligere information og billedmateriale.

På vores hjemmeside har vi også en blog, hvor børnehavens ledelse sætter forskellige aktuelle emner til diskussion eller som giver stof til eftertanke, når det drejer sig om børnelivet.

Du er til enhver tid velkommen til at ringe til eller komme på besøg her i børnehaven, såfremt du gerne vil se børnehaven eller har nogle spørgsmål til os.