Profil 
Børnehaven Kornumgård er en natur-børnehave, som lægger vægt på et aktivt udeliv. Både på vores meget store naturlegeplads og på vores daglige ture til skoven. Vi har egen bus og en hytte i skoven. Alle børn er i skoven en dag om ugen. Vi praktiserer den folkekære danske husmandspædagogik i børnehaven, hvor praktiske hjemlige og huslige aktiviteter har højeste prioritet. Aktiviteter, som giver god mening for børnene skaber god læring. De voksne i børnehaven er børnenes rollemodeller.

Genbrugsbørnehave


Her i Børnehaven Kornumgård vil vi fra nytår 2017 arbejde målrettet på at gøre genbrug til en naturlig del af børnehaven.

Vi lever i en tid , hvor vores store forbrug er til stor belastning for miljøet og vi skal derfor alle være meget opmærksomme på, hvordan vi kan reducere vores forbrug og lave gode vaner der hjælper vores miljø.

Vi vil have stor fokus på vores indkøb. Vi vil prioritere at købe genbrug, når det drejer sig om legetøj inde og ude . Vi vil bruge genbrug m.h.t inventar og møbler.

Vi vil kunne gøre indkøb med genbrug, når det drejer sig om køkkenudstyr, som kaffemaskine, mikroovn, bestik m.m

I vores børnehave bygger og laver vi selv mange ting sammen med børnene, som pædagogiske aktiviteter. Derfor vil vi have fokus på brugte byggematerialer m.m i det omfang det er muligt.

At vi målrettet arbejder med genbrug er rigtig godt for miljøet, men vi vil også få meget mere for de penge der er til rådighed i vores daglige drift. En win win situation.

I denne sammenhæng har vi et andet nyt fokusområde. Vi vil reducere vores madspild . Vores mål er at fjerne al madspild. Vi vil ikke lave mere mad end der bliver spist. Ellers vil børn og forældre samt personale få madrester med hjem. Alternativt vil vores høns få resterne og så får vi dejlige æg.

Vi vil lave en mindre affaldssortering. En aktivitet, som bliver en naturlig del af vores hver dag. Vi vil sortere i 3 spande. En til plastik, en til mælkekartoner og en til resten af vores affald. Vi har en aftale med AVV-Hjørring om at hente plastik og mælkekartoner.

Vores mål med at lave genbrugsbørnehave er at give børnene gode vaner m.h.t at beskytte vores miljø. Lære dem om genbrug, madspild og affaldsortering.