Personale politik


 

Her i vores børnehave – på vores arbejdsplads – har vi en personale-kultur, som er meget vigtig for os. Vi vil gerne altid være i udvikling. Vi vil se på alle de muligheder, der er for gode løsninger for børn , forældre og personale. Mange af disse muligheder og nye løsninger kræver at vi tør gå nye
veje . Det har vi modet , lysten og energien til. Vi ønsker en faglig udvikling for institutionen, men i høj grad også rent menneskelig for den enkelte medarbejder. Børnehaven Kornumgård er præget af nye ideer, visioner og initiativer.

At skabe harmoni og sammenhæng mellem det kendte og det nye kræver en samarbejdende personalegruppe. Men vigtigst af alt kræver det glæde og begejstring. Har vi positive tanker, så vil vi også få et positivt resultat. En glad og begejstret medarbejder smitter af på den øvrige personalegruppe. Det er vigtigt at vi med vores kropssprog tør vise at vi arbejder med glæde og begejstring. En positiv udstråling gør at energien og motivationen vokser .
Derfor er det vigtigt i vores arbejdskultur at vi en stemning af glæde og begejstring går til de opgaver vi skal løse. Ikke forstået på den måde at vi hver dag opfører os som jubel- idioter. Men vi går til opgaver, problemer og arbejdet med et positivt udgangspunkt om, hvordan vi finder en løsning og en mulighed for at komme videre. Når det lykkedes at finde en god ( og ny ) løsning, så får vi hænderne over hovedet. Yes, yes, yes …. Vi fik succes med
at løse opgaven - og succes giver overskud og energi.
Der er selvfølgelig dage hvor vi ikke løber rundt med hænderne over hovedet, men vi bevarer den gode stemning og de positive tanker og ideer.
Når vi går i gang med at løse en opgave på en ny og anderledes måde , så er vores motivation , at vi lykkedes med opgaven og at det bliver en succes. Vores udgangspunkt er bestemt ikke at vi opnår fiasko, men skulle det ske, så vi se på, hvad som gik galt. Så frygten for fiasko afholder os ikke fra at handle.

Når vi ofte vælger en ny og spændende måde at løse en opgave på, så vil en stor del af vores dagligdag være anderledes end den traditionelle børnehave. Vi bliver derfor en på mange måder anderledes børnehave.

For at kunne arbejde med glæde og begejstring, så kræver det motivation og inspiration hos den enkelte medarbejder.
I vores børnehave tror vi på at ansvar og frihed til den enkelte medarbejder skaber en stor motivation. Derfor tildeles alle medarbejdere ansvar. Både for enkelte aktiviteter, opgaver og aktivitetsområder. Friheden består i at den enkelte medarbejder løser sine opgaver udfra en personlig udgangsvinkel. For os er det af stor betydning at den enkelte medarbejder får mulighed for at præge sin arbejdsdag med et meget personligt præg.

Den enkelte medarbejder har et ansvar for at vi har en arbejdsplads med arbejdsglæde, motivation og et godt samarbejde. Det er børnehavens ledelse, der udstikker de overordnede retningslinier for børnehavens dagligdag, men det er den samlede personalegruppe, som får tingene til at fungere i praksis. Det er vores klare mål at alle medarbejdere føler et personligt ansvar for børnehavens dagligdag.

Begrebet loyalitet har høj prioritet i børnehavens personale gruppe. Ledelsen er loyal overfor den øvrige personalegruppe, personalegruppen er loyal overfor ledelsen og personalet er indbyrdes loyale.
Sammenhold, arbejdskammeratskab og et godt og trygt psykisk arbejdsmiljø er målet i børnehaven.  Det er ønskeligt at arbejdspladsen kan blive en del af det sociale sikkerhedsnet for den enkelte medarbejder, såfremt der skulle komme modgang og tristhed. Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte medarbejdere takler personlig modgang og i hvor høj grad man ønsker at inddrage arbejdspladsen . Men det er et mål at arbejdspladsen kan være en del af sikkerhedsnettet. Hvis en arbejdskammerat kan være en god samtalepartner og virke som tovholder her på arbejdspladsen, så er det absolut også meget ønskeligt.

Information og oplysning er vigtige elementer i børnehavens personalepolitik. Det er ikke ledelsens pligt alene at sørge for denne information. Det er også den enkelte medarbejder som opsøger information og oplysninger. På børnehavens kontor findes tilgængelig information i postbakken , bakken med emails, ringbind og på computeren. Hos ledelsen kan der ligeledes indhentes information.

Denne personalepolitik er lavet med det klare formål at skabe klarhed , tryghed og åbenhed omkring den interne personalepolitik i børnehaven.