Pædagogiske aktiviteter


I vores børnehave er pasningen og plejen af vores dyr en vigtig aktivitet. Disse aktiviteter laves af en voksen sammen med en mindre gruppe børn fra den stue, som har dyrepasserfunktionen . Dette er en 4 ugers turnusordning mellem de 4 stuer. Denne aktivitet foregår om formiddagen.

I vores børnehave har vi køkkenhave med drivhus og bærbuske. At dyrke vores egne grøntsager, som senere bliver brugt til madlavning, er også en god aktivitet. Det gamle jyske begreb " fra jord til bord” kan vi godt leve op til.

I vores børnehave er det store køkken et aktivitetsrum. Vi bager selv vores brød og laver derforuden mange madvarer. Vi sylter, laver saft, marmelade, leverpostej, rullepølse m.m. Vi har også ugentlige maddage, hvor vi laver både koldt og varmt mad. At bage vores eget brød er en del af en turnusordning, hvor den enkelte stue hver 4 uge skal bage. På legepladsen har vi et stort udendørs køkken med 2 bålpladser, hvoraf den ene er overdækket. Her kan vi lave det samme som vi kan indendørs . Vi har foruden bålpladserne også bageovn og rygeovn samt et stort overdækket køkkenbord med ildsted.

I vores børnehave laver vi også mange aktiviteter med udgangspunkt i naturen. Vi laver fuglefoder, fedtkugler, foderbræt, redekasser, rådnekasser, smykker og pynt af naturmaterialer m.m. Derforuden laver vi også mindre og sjove natureksperimenter.
På legepladsen opsamler vi regnvandet i tønder og et kanalsystem samt i en kunstig bæk, således at børnene kan bruge vandet i deres lege.

I vores børnehave har vi ingen pedel. Vi er vores egne pedeller og laver dette arbejde i arbejdstiden. Alene eller sammen med nogle børn.
Vi laver selv alle vores ting på f.eks. legepladsen. Vi bygger selv vores huse og hytter, ovne, bure, højbede, hegn osv. Vi slår også selv græsset, klipper hækken, planter nye træer m.m. Pedelarbejdet er også en del af vores 4 ugers turnusordning mellem stuerne.