Kommunens målsætninger


Dagpasningsområdet arbejder for :

- at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og udvikling. Vi arbejder hen imod at lære børnene glæden og ansvaret ved at være en del af et fællesskab og tilgodeser det enkelte barns potentiale og styrker dets selvværdsfølelse.

- at understøtte sunde kost –og bevægelsesvaner hos børnene, og fremme deres kompetence til at træffe sunde valg.

De politiske mål godkendt af Brønderslev Byråd den 20. maj 2008