Forældresamarbejde


I vores børnehave har vi den opfattelse at hjemmet og familien er det enkeltes barns fundament og vi i børnehaven er et vigtigt og betydningsfuldt supplement.
Vi har som mål at opnå en naturlig, ukompliceret og nærværende kontakt til alle vores
forældre, således at forældrene bliver trygge ved at aflevere deres børn i børnehaven og får tillid til personalet.  Det er også et mål at vores forældre føler ansvar for at vores børnehave fungerer godt og tilfredsstillende for alle parter. Det er eksemel-
vis meget vigtigt at vores forældre bakker op om weekendfodringen af vores dyr, at
forældene bakker op om vores arbejdslørdage, forældremøder og andre arrangemen-
ter i børnehaven.  En stor forældreopbakning giver personalet stor motivation og skaber en godt samarbejdsklima i børnehaven.

Det er vigtigt at vores forældre bliver informeret om børnehavens dagligdag og hvil-
ke tilbud vi giver i børnehaven. Vi prioriterer derfor informationer meget højt, hvilket vil sige opslagstavler, whiteboards, hjemmeside , nyhedsbreve m.m

I vores børnehave vil vi gerne lave arrangementer, hvor forældre, børn og personale mødes på lige fod til en fællesoplevelse, som f.eks fisketure, spis-sammen-aftener, kaffe på kanden m.m

Vi afvikler hvert år i 3. kvartal et forældremøde. Disse møder foregår stuevis og dagsordenen er praktiske hverdagsspørgsmål, hvor forældrenes synspunkter kommer frem. Vi synes at det er meget vigtigt at børnehavens dagligdag også rummer forældrenes synspunkter, holdninger og værdier.

I børnehaven tilbyder vi forældrene en samtale hvert år. Dette sker ved barnets fødselsdag. Den første samtale foregår, når barnet har gået i børnehaven i 3 mdr. Den sidste samtale i børnehaven kommer til at handle om den kommende skolestart. Hvis der er forældre, som får behov for en samtale med sin stuepædagog, så vil der altid være tid og plads til dette.

Det er vores mål at vi i dagligdagen har en kontakt til vores forældre, som hindrer at små problemer vokser sig store og alvorlige.  Skule der alligevel opstå en alvorlig situation, så skal vi gerne have et tillidsfuld forhold til hinanden.

I vores børnehave er børnenes bedsteforældre meget velkommen. Dette gælder i dagligdagen og når vi inviterer dem til julehygge i december.