Forældre-pjecen


Forældre-pjecen ” Det gode børneliv i Børnehaven Kornumgård ”.

Fra :  Forældregruppen i børnehaven
Til :   Nye og kommende forældre

Lavet på forældremøderne september 2010.

HER I BØRNEHAVEN TAGER BØRNENE AKTIV DEL I DEN PRAKTISKE HVERDAG....
- børnene medvirker sammen med de voksne i alle praktiske gøremål i børnehaven
- det er processen og aktiviteten som er vigtig og ikke produktet
- børnene opnår anerkendelse og får udfordringer
- dagene er aldrig ens
- dagens aktiviteter giver mening for børnene

HER I BØRNEHAVEN ER DER RUMMELIGHED,TRYGHED OG PLADS TIL FORSKELLIGHED ........
- der er også plads til en dårlig dag
- børnene opbygger gode venskaber og bliver kammerater
- børnene bliver mødt med respekt i børnehøjde
- det er vigtigt at man kan vokse i børnehaven

HER I BØRNEHAVEN HAR BØRNENE RET OG LOV TIL AT VÆRE BØRN.......
- dagligdagens leg og aktiviteter foregår i børnehøjde med respekt for den enkelte og forskelligheden
- børnene har ret til medindflydelse og medvirken
- børnene bliver mødt hvor de er
- børnene får gode oplevelser med hjem

HER I BØRNEHAVEN ER DER UDFORDRENDE FYSISKE RAMMER.......
- udelivet giver sunde børn
- der er højt til loftet
- i dyrehaven lærer børnene om liv, død og ansvar
- børnene får forståelse for naturen
- de fysiske rammer giver mulighed for leg, fordybelse og udeliv

HER I BØRNEHAVEN ER DER SYNLIGE OG ENGAGEREDE VOKSNE.....
- gensidig respekt mellem forældre og personale
- nærværende voksne giver stor tryghed
- de voksne vil være med i børnenes liv
- der er et godt og positivt miljø for børnene
- der er en god og positiv atmosfære i børnehaven