Værdigrundlag


I Børnehaven Kornumgård er vores mål at skabe et godt børneliv, hvor vi ....

- opfatter barndommen som en selvstændig periode i børnenes liv
- giver tid og rum til børnenes ønsker
- fremmer de gode venskaber
- viser nærværende og troværdige voksne
- respekterer og anerkender det enkelte barns personlighed
- tilgodeser børnenes selvstændige udfoldelse
- fjerner stress fra børnenes hverdag
- voksne viser os som gode rollemodeller for børnene
- tror på at uderummet er det vigtigste rum
- sørger for at vores børn er fysisk aktive i dagligdagen
- respekterer børnenes behov for leg

Børnenes trivsel og udvikling er afhængig af at personalet og forældre gruppen er i et aktivt samspil . Derfor har vores forældresamarbejde meget høj værdi. Både i det daglige og i det overordnede samarbejde.