Børnehavens målsætning


Her i vores børnehave tager vi udgangspunkt i et aktivt udeliv og ude rummet er vores vigtigste rum. Børnehaven ligger i skønne omgivelser med store gamle træer og krat og vi råder over et meget stort ude- areal, hvilket giver mulighed for at vores børn kan opleve årstidernes skiften og naturens årscyklus.

Vores store dejlige udeareal er inddelt i mange små lege -og aktivitetsrum, som kan rumme en mindre gruppe børns leg eller andre aktiviteter. Her er der ro og tid til at børnene kan fordybe sig og lege uden at blive forstyrret. Vi har muligheder for forskellige former for leg og beskæftigelse. Der er plads og rum til både de vilde og de milde - store og små - drenge og piger.

Uderummet op delt op med forskellige former for hegn. Vi tror på at det er vigtigt at vores børn er fysisk aktive og udvikler en god motorik. En god motorik er baggrund for at børnene senere er parate til at starte i skole. Vi tror også på at udebørn er mindre syge, har bedre koncentration, er fysisk stærkere, er mere sociale og harmoniske. Dette underbygges af en stor svensk undersøgelse af Patrick Grahn.
 
Her i vores børnehave er hverdagen præget af børnenes mulighed for leg og anden aktivitets som de selv beslutter sig for at være med til. Børnene deltager også i de planlagte pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner . Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og hjælper og støtter dem med nye udfordringer. Vores mål er at skabe " det gode børneliv " og har stor respekt for at barndommen er en vigtig og selvstændig del af børnenes liv.
Vi har som mål at lave en børnevenlig børnehave , hvor børnene ikke skal stresset af en stram og fastlås struktur, men have mulighed for leg og de spontane aktiviteter. Vi tror på at det er særdeles vigtigt at børn i 3-6 års alderen får mulighed for at udvikle sig gennem legen og får roen, tiden og muligheden for at fordybe sig i tingene.
 
Her i vores børnehave er de voksne børnenes rollemodeller. Vi laver praktiske, hjemlige og huslige aktiviteter , som giver god mening for børnene. Vi praktiserer " den folkekære danske husmandspædagogik " .
 
Vi har et mål om at skabe gode relationer i børnehaven. Gode relationer mellem børnene. Opbygge gode venskaber og skabe kammeratskab.
Relationen mellem barn og voksen skal bygges på nærvær, troværdighed og en anerkendende tilgang til barnet, hvor der er fokus på barnets potentiale. En god , tæt og naturlig relation mellem personale og forældre er helt afgørende for vores forældresamarbejde og noget vi vægter utrolig højt.