Læringssyn


I Børnehaven Kornumgård har vi som mål at skabe en dagligdag for børnene, hvor børn og voksne er sammen i naturlige aktiviteter. Ak-
tiviteter som giver mening for børnene og aktiviteter, hvor børnene føler sig værdifulde.

I vores børnehave er vi meget bevidste om at de voksne er børnenes rollemodeller, derfor er vores dagligdag fyldt med hjemlige, huslige og praktiske aktiviteter. Vi ser samværet og den gode relation mellem barn og voksen som en vigtig faktor for børnenes læring.

I vores børnehave er køkkenet et vigtigt aktivitets rum. Her bager vi brød dagligt, vi har en ugentlig maddag og vi har som mål at synliggøre
madlavning. Vi har fokus på sund kost og gode madvaner. Aktiviteterne i køkkenet ser vi som pædagogiske aktiviteter.

I vores børnehave er det faste personale børnehavens pedeller. Dette betyder at børnene ser og hjælper de kendte voksne med at lave pedellens arbejde.  Dette arbejde opfatter vi også som en pædagogisk aktivitet, hvor der foregår stor læring.

I vores børnehave bygger vi selv legeredskaber, huse m.m på vores legeplads. Disse aktiviteter, hvor der bruges forskelligt værktøj og arbejdsmetoder, ser vi som stor læring.

I vores børnehave har vi et større dyrehold. Målet med et dyrehold er at skabe naturlige aktiviteter med stor grad af mening for børnene. Her i dette pædagogiske rum foregår stor læring.

I vores børnehave har vi en køkkenhave, der sammen med aktiviteterne i køkkenet, danner basis for et vigtigt princip i børnehaven. Nemlig princippet ” fra jord til bord ”.  Denne arbejdsproces synes vi skaber stor læring.

I Børnehaven Kornumgård tager vi udgangspunkt i at de praktiske aktiviteter – og at køkkenhaven, køkkenet, værkstedet, bålpladsen, naturværkstedet og dyrehaven er pædagogiske rum. Her i disse rum og i de aktiviteter der foregår arbejdes der med de pædagogiske temaer, som sproglig stimulering, sociale kompetencer m.m

Når vi evaluerer vores pædagogiske aktiviteter, så er tegn på læring at vores børn.....
- er nærværende, glade og viser interesse for aktiviteten
- er optaget og engageret
- er forundret og stiller spørgsmål
- er kreative og eksperimenterende
- er undrende og eftertænksomme
- er trygge ved at bryde egne grænser
- og oplever ” den gode stemning ”

Dette omhandlede relationen voksen – barn, hvor den voksne aktivt var en del af børns læring.

I vores børnehave lægger vi også stor vægt på relationen mellem børnene – uden voksne . Det betyder i praksis at vi prioriterer børnenes leg og egne udfoldelser meget højt.  Vi forstyrrer nødigt børnene i deres leg. Vi tror på at der i legen og børnenes egne udfoldelser sker en stor læring.

Derfor har vi indrettet, specielt vores kæmpestore legeplads, således at vi i det store rum laver mange mindre rum. Det giver plads og rum til fordybelse uden forstyrrelser.  Og med ro, plads og tid , så vil der opstå kreative processer, læring og udvikling i børnenes leg og egne tiltag. Dette ser vi som en meget vigtig del af børns læring i børnehaven – og dette skaber også gode venskaber mellem børnene.